Dozorcy (Dozorca I, Dozorca II) loży

 

Dozorcy (Dozorca I, Dozorca II) loży, najwyżsi rangą urzędnicy loży, wspomagający Czcigodnego w kierowaniu lożą. Zadaniem I Dozorcy jest opieka nad Kolumną Północną oraz czeladnikami. II Dozorcy – nad uczniami. Atrybutem ich funkcji są drewniane młotki.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie