"Dowody istnienia świata duchowego do którego wstępujemy po śmierci" *w budowie*

 

Dowody istnienia świata duchowego do którego wstępujemy po śmierci (Maksymilian Perty, Dowody istnienia świata duchowego do którego wstępujemy po śmierci, wydanie 1: Kraków 1909, Wydawnictwo „Więcej Światła”, Drukarnia Aleksandra Rippera). ss. 108; wydanie 2: Lwów [1923],  „Kultura i Sztuka”, Bibljoteka Wiedzy Ogólnej, ss. 73, wersja elektroniczna: https://polona.pl.

 

Hasło w budowie (opracowuje Anna Mikołejko).