Deska lożowa

 

Deska lożowa, krótki referat wygłaszany w loży; braci różnych stopni wtajemniczenia prezentują odmienne rodzaje „desek”, np. uczniowie wyłącznie deski o charakterze symbolicznym, nad którymi nie podejmuje się dyskusji. Deski dotyczące zagadnień ogólniejszych, jak cele i historia wolnomularstwa, jego miejsce w świecie profańskim zastrzeżone są dla braci w stopniu mistrza.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie