Biblia

 

Biblia, symboliczna Księga Praw w lożach chrześcijańskich; pierwsze z Wielkich Świateł Loży, czyli atrybutów Wielkiego Architekta Świata. Otwierana na początku rytualnego zebrania na pierwszej stronie Ewangelii św. Jana, przypomina braciom, że źródło etyki wolnomularstwa ma transcendentny, niezależny od historii i człowieka charakter. Zgodnie z tradycją sięgającą początku XVIII w., obecność otwartej Biblii podczas prac w świątyni stanowi pierwszy i podstawowy warunek regularności wolnomularskiej.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob.[w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie