Okkultyzm [KUTZ]

 

Okkultyzm – wiedza tajemna, traktująca o zjawiskach spirytyzmu, magnetyzmu, hypnotyzmu i t. d ze stanowiska przyrody i metafizyki.

 

Źródło: Kutz T., 1928, Słownik wyrażeń, używanych w spirytyzmie, [w:] idem, Doświadczenia spirytystyczne: (stoliki wirujące): podręcznik praktyczny do urządzania seansów spirytystycznych, Warszawa, Redakcja „Świt”, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Tadeusz Kutz, spirytyzm, słownik spirytystyczny