Automatyzm graficzny [KUTZ]

 

Automatyzm graficzny – zjawisko psychologiczne polegające na wykonywaniu podświadomych ruchów, przenoszonych na ekierkę lub „Autografon”, kreślący na podłożonym papierze litery i rysunki

 

Źródło: Kutz T., 1928, Słownik wyrażeń, używanych w spirytyzmie, [w:] idem, Doświadczenia spirytystyczne: (stoliki wirujące): podręcznik praktyczny do urządzania seansów spirytystycznych, Warszawa, Redakcja „Świt”, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Tadeusz Kutz, spirytyzm, słownik spirytystyczny

.