"Automatyzm i sugestja"

 

Automatyzm i sugestja, autorstwa Hippolyte'a Bernheima (18401919), przeł. Aleksander Arct i Stefan Błachowski, Poznań [etc.] 1924, Fiszer i Majewski [etc.], Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, ss. 114.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Bernheim H., 1924, Automatyzm i sugestia, przeł. A. Arct., S. Błachowski, Poznań [etc.].

 

Słowa kluczowe: Hippolyte Bernheim