Spirytualizm [CHŁOPICKI]

 

Spirytualizm. w ogóle oznacza antimateryalistyczne kierunki filozofji, specjalnie zaś jako nowy spirytualizm używa się jeszcze w Anglji i Ameryce w znaczeniu identycznem ze spirytyzmem.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 93.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm