Spirytualizm [GLEIC]

 

Spirytualizm (łac.), światopogląd, oparty na wierze w nieśmiertelność ducha i pośmiertne trwanie intelektu ludzkiego, uznający ducha za pierwiastek od materji odrębny, niezależny i niezniszczalny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic