Planszetka [CHŁOPICKI]

 

Planszetka. Deseczka podobna do ekierki, z tą różnicą że w ostry koniec ma wprawiony ołówek, który za położeniem ręki na deseczce (jeźli osoba sensytywna posuwa się po papierze kreśląc zrazu litery, a potem wyrazy i zdania.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm