Ciężkość przedmiotowa [CHŁOPICKI]

 

Ciężkość przedmiotowa. Objaw mający nieraz miejsce na seansach spirytystycznych. Stolik, lub też inny przedmiot za dotknięciem i wolą medyum staje się o wiele cięższym, tak że niepodobna ruszyć go z miejsca. Tym że sposobem medyum może go również uczynić bardzo lekkim.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 90.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm