Zaklęcia magiczne [GLEIC]

 

Zaklęcia magiczne, służą do wyrażenia woli maga czy czarownika w pewnych słowach. Wymawiane głośno i z wyrazistością mają znaczenie nietylko jako wyrażenie myśli, lecz i dlatego, iż głos posia­da wogóle wielki wpływ na astral. Zaklęcia są często zbiorem cał­kiem bezmyślnych wyrazów, które jednak pobudzają wyobraźnię czarownika.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 88.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic