Zahel Ismaelita [GLEIC]

 

Zahel Ismaelita, astrolog arabski, żyjący według Junctinusa około 1000 roku. Napisał: „De electionibus" i „De temporum significationibus in judicis”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 88.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic