Wirdung Jan [GLEIC]

 

Wirdung Jan, astrolog, żyjący na początku XVI wieku, nauczyciel i towa­rzysz Wallensteina. W jego korespondencji z Trithemiusem znajduje się pierwsza wzmianka o Drze Janie Fauście.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 86.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic