Winiarska Gizela [GLEIC]

 

Winiarska Gizela, ur. 12 XII 1895 r., głośna w ostatnim czasie na terenie Krakowa ze swych zdolności matagnomicznych. O jej wybitnych zdolnościach jasnowidzenia w przestrzeni i czasie mówi mnóstwo świadectw ze strony tych, którzy zasięgali jej rady czy pomocy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 86.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic