Wedgwood James Ingall [GLEIC]

 

Wedgwood James Ingall, wybitny okultysta, jasnowidz, uczeń i współ­pracownik C. W. Leadbeatera, zajmujący się specjalnie badaniami najgłębszej strony chrześcijaństwa, strony okultystycznej jego obrzędów, świąt i dogmatów. Znawca dziejów chrześcijaństwa, gnozy i mistyki. Czynny pracownik Towarzystwa Teozoficznego w Anglji. Założyciel i długoletni kierownik Ośrodka Teozofji i Braterstwa w Huizen w Holandji. Wyświęcony na kapłana i biskupa Kościoła Starokatolickiego w Holandji, zostaje jednym z założycieli Kościoła Katolickiego Liberalnego i poświęca się całkowicie pracy nad odro­dzeniem najgłębszego ezoteryzmu w chrześcijaństwie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 86.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic