Weda [GLEIC]

 

Weda (sans.), dosł. wiedza, wiedza święta, sakralna. Zbiór tekstów róż­nej treści, pochodzących z różnych epok, obejmujący całokształt życia umysłowo-religijnego Indów. Wedy dzielą się na trzy główne części: 1. Mantra (pieśni, modlitwy), 2. Brahmana („to co dotyczy modlitwy”, rytuał), 3. Sutra (przewodniki). Mantra i Brahmana należą do pism objawionych, sutra do przekazanych przez tradycję.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 86.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic