Wechslerowa (Wekslerowa) Cecylia

 

Cecylia Wechslerowa (Wekslerowa), działaczka społeczna, współzałożycielka i działaczka Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych Dla Dziewcząt Żydowskich we Lwowie, założonego w 1915 r. w celu umożliwienia edukacji ogólnej i zawodowej żydowskiej młodzieży żeńskiej. Warsztaty prowadzono m. in. w budynku przy ul. Piekarskiej 6, ofiarowanym przez Wechslerową. Antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”). Kartę członkowską nr 29 otrzymała w 1924 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Lwów, Zielona 20.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Romantsov R., 2017, Polityka władz polskich wobec żydowskiego szkolnictwa zawodowego we Lwowie 1918-1939, „Wschód Europy”, vol.3, 1, https://www.journals.umcs.pl/we/article/viewFile/6480/4615; Sprawozdanie Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych Dla Dziewcząt Żydowskich we Lwowie za lata 1915, 1916, 1917 i 1918, https://docplayer.pl/amp/7500321-Sprawozdanie-towarzystwa-warsztat6w-rekodzielniczych-dla-dziewcza-t-zydowskich-we-lwowie-za-lata-1915-1916-1917-i-1918.html.

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA