Watraszewski Ksawery [GLEIC]

 

Watraszewski Ksawery dr. med. (1853–1929), znany pod pseudonimem Dra F. Habdanka. Od r. 1883 aż do zgonu piastował stanowisko na­czelnego lekarza szpitala Św. Łazarza w Warszawie i uchodził w ko­łach lekarskich w kraju i zagranicą za jedną z wybitniejszych postaci wiedzy lekarskiej. Punktem zwrotnym w jego życiu było jego spot­kanie w r. 1893 z Drem Juljanem Ochorowiczem, pod wpływem któ­rego zaczął badać razem z B. Prusem, H. Siemiradzkim i Ochoro­wiczem zjawiska medjumiczne. Owocem jego badań z medjami Marta Czernigiewicz i Jadwigą Domańską jest pokaźny dorobek w postaci artykułów, rozpraw i dzieł, np. „Karta z zamkniętej księgi bytu”, „Z tajemnych dziedzin ducha”, „Z zaświatów”, „Żyjemy”, „O rein­karnacji” i in. Watraszewski był prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego w Warszawie, czynnym członkiem komitetu redakcyjnego wydawnictwa „Zagadnienia Metapsychiczne”, które w głównej mierze sam finansował, członkiem-korespondentem Instytutu Metapsychicznego w Paryżu, czasopisma „Zeitschrift für Parapsychologie” w Berlinie i wielu innych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 85–86.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic