Świtkowski Józef [GLEIC]

 

Świtkowski Józef, ur. 15 V 1876 w Tarnopolu, parapsycholog, ezoteryk, muzyk, teoretyk fotografji i nauczyciel jej na uniwersytecie lwow­skim; znany w Polsce i zagranicą z książek i artykułów, umieszcza­nych w czasopismach: „Zagadnienia metapsychiczne”, „Zeitschrift für Parapsychologie”, „Lotos”, „Wiedza duchowa” i innych. Długo­letni prezes „Tow. Parapsychicznego im. Ochorowicza we Lwowie”, autor książek: „Klejnot mądrości Wschodu”, „Człowiek niewi­dzialny” i in.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 78.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic