Syngularyzm [GLEIC]

 

Syngularyzm (łac.), kierunek metafizyczny, przyjmujący jako zasadę wszechrzeczy, jedyny najwyższy czynnik twórczy, pierwszą sub­stancję.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic