Sympatyczne leczenie [GLEIC]

 

Sympatyczne leczenie, leczenie chorób przez zamawianie, amulety oraz czynności, które mają wywierać wpływ na oddalonego chorego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic