Swierkowic Wawrzyniec ze Skawiny [GLEIC]

 

Swierkowic Wawrzyniec ze Skawiny, astrolog żyjący w XVII wieku, wydawał kalendarze astrologiczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic