Swedenborg Emanuel [GLEIC]

 

Swedenborg Emanuel (1688–1772), sławny jasnowidz i teozof, poprzed­nik nowoczesnego spirytyzmu. O stwierdzonych u niego wypadkach jasnowidzenia opowiada filozof Kant i inni, a jego nauka o świecie duchów posiada do dnia dzisiejszego licznych zwolenników. Dzieła: „Arcana coelestia” (1749–56), „De coelo et inferno” (1758).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic