Statuvolence [GLEIC]

 

Statuvolence (franc.), autohypnoza, wywołana w celu uzyskania równo­wagi duchowej lub usunięcia cierpień fizycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 75.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic