Sensytywne punkty [GLEIC]

 

Sensytywne punkty, wrażliwe miejsca w horoskopie, zapowiadające śmierć w razie niekorzystnego naświetlenia przez planety o ujemnym wpływie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic