Sensytyw [GLEIC]

 

Sensytyw (łac.), człowiek obdarzony nadwrażliwością pewnych zmy­słów, która może być spotęgowana znacznie w hipnozie i dzięki któ­rej odczuwa różne wrażenia niedostępne dla ogółu ludzi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic