Sehfeld Franciszek z Górnej Austrji [GLEIC]

 

Sehfeld Franciszek z Górnej Austrji, adept alchemji, przeprowadzał w roku 1750 w miejscowościach Rodann koło Wiednia i w Halle nad Salą udatne transmutacje metali w złoto.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic