Sefirot [GLEIC]

 

Sefirot (hebr.), dziesięciorakie promieniowanie Ain Soph i jego właści­wości – pierwiastka nieosobowego, bóstwa. Patrz: Ain Soph.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic