Schrenck-Notzing Adalbert [GLEIC]

 

Schrenck-Notzing Adalbert dr., lekarz-psychiatra, sławny parapsycholog niemiecki, ur. 18 V 1862 w Oldenburgu, zmarł w Monachjum 12 II 1929 roku. Główne jego dzieła: „Materialisations-Phänomene" i „Physikalische Phänomene des Mediumismus”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 72.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic