Sceptycyzm [GLEIC]

 

Sceptycyzm (gr.), system powątpiewania we wszystko. Istnieją dwa rodzaje sceptycyzmu: sceptycyzm prawdziwego badacza, który po­wątpiewa w coś tak długo, dopóki nie znajdzie dowodów i nie przeko­na się o czemś wręcz przeciwnem; sceptycyzm przeciętnego, ograniczonego człowieka, który nie chce dać się przekonać. Każdy praw­dziwy okultysta musi być sceptykiem pierwszego pokroju i nie dawać wiary oszukańczym medjom i różnym awanturnikom „światowej sławy”. Z drugiej strony nie należy a priori wszystkie zjawiska okultystyczne traktować jako oszustwo.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 72.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic