Różdżkarstwo [GLEIC]

 

Różdżkarstwo (hyloskopja, rabdomancja), wrażłiwość na prądy atmosfe­ryczne, magnetyczne, ziemne, metaliczne i wodne. Poszukiwanie źródeł lub metali zapomocą „różdżki czarodziejskiej”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 71.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic