Prorok [GLEIC]

 

Prorok, przewidujący rzeczy przyszłe, człowiek obdarzony jasnowidze­niem (np. starotestamentowi prorocy Jeremjasz, Jezajasz, Eze­chjel i i.).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 69.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic