Prince Walter Franklin [GLEIC]

 

Prince Walter Franklin dr. († 1934 r. w Stanach Zjedn. A. P.), jeden z naj­wybitniejszych pionierów parapsychologji, był od 1920–1924 roku „research officer” amerykańskiego Towarzystwa Badań Psychicz­nych, następnie założył Bostońskie Tow. Badań Psychicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 68.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic