Price James [GLEIC]

 

Price James dr., alchemik angielski; w roku 1782 dokonał dziesięcio­krotnie przemiany metali nieszlachetnych w złoto w obecności wiarogodnych świadków. Straciwszy później zdolność przemiany metali i prześladowany przez swoich przeciwników, zginął śmiercią samo­bójczą. Zachowane protokoły o przeprowadzanych przez niego transmutacjach świadczą, że rzeczywiście był adeptem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 68.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic