Prana [GLEIC]

 

Prana (sans.), „siła żywotna”, istniejąca wszędzie we wszechświecie; także jeden z siedmiu pierwiastków człowieka (według teozofji), wyższy od świata fizycznego, lecz stojący niżej od świata astralnego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 68.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic