Parabrahman [GLEIC]

 

Parabrahman (sans.), wyrażenie Wedanty, oznaczające „Nad-Brahmę”, najwyższy i najwznioślejszy pierwiastek, nieosobowy i bezimienny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 65.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic