Palladino Eusapja [GLEIC]

 

Palladino Eusapja (1854–1919), sławne medjum włoskie, od wczesnego dzieciństwa obdarzona zdolnościami medjalnemi, odkryte przez Damiani’ego z Florencji, badana później przez Aksakowa, Du Prela, Flammariona, Maxwella, Richeta, de Rochasa, Schrenck-Notzinga, Ochorowicza i wielu innych. Oprócz zjawisk ruchowych, występo­wały u niej zjawiska lewitacji, ubytek wagi ciała do 10 kg i częścio­we materjalizacje.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 64.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic