Od [GLEIC]

 

Od, promieniowanie wychodzące z żywych organizmów. Nazwa stwo­rzona przez utalentowanego badacza i chemika niemieckiego Reichenbacha, wynalazcy kreozotu, na określenie hipotetycznego fluidu, zapomocą którego usiłował dać naukowe wyjaśnienie zjawisk nadzmysłowych. W szeregu niezmiernie ciekawych doświadczeń starał się Reichenbach wykazać, że każde ciało nabite jest fluidem „odem”, podlegającym wpływowi światła, ciepła, elektryczności i t. d. Fluid ten ma – zdaniem Reichenbacha – odgrywać wybitną rolę przy zjawiskach spirytystycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 62.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic