Neumann Teresa [GLEIC]

 

Neumann Teresa, wiejska dziewczyna z Konnersreuth w Bawarji, stygmatyczka, u której występują ciekawe zjawiska psychofizjologiczne, jak stygmaty, dematerializacja przyjmowanej hostji, ekstazy, w cza­sie których wygłasza przepowiednie i przemawia językiem aramejskim, współczesnym Chrystusowi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 60–61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic