Neumann (Neuman) Janusz Bolko

 

Janusz (Bolko) Neumann (Neuman), (ur. 07.07.1902 r. w Łodzi, zm. 07.10.1972 r. w Warszawie), syn Pawła Alberta Neumanna i Klary Fanny Biedermann, mąż artystki Marii Zofii Janiny Hiszpańskiej, antropozof. Należał do niezależnego Koła „Słowacki”. Dokumenty GA (Goetheanum Archiv) wskazują przy jego nazwisku kartę członkowską nr 25 oraz dwie rozbieżne daty wstąpienia do organizacji: 1924; 17.02(?).1927 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieją adresy: Italia, Łódź, Cegielniana 1.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach), http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.200788.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, niezależne Koło „Słowacki” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA