Morin Jean Baptista [GLEIC]

 

Morin Jean Baptista, lekarz, astrolog i matematyk (1583–1653). Jego rady zasięgał kard. Richelieu w ważnych kwestjach politycznych, a Mazarin wyznaczył mu roczną pensję. Wydał dzieło „Astrologia gallica” o podobnem znaczeniu jak „Speculum astrologiae” Junctinusa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic