Morawska Maria

 

Maria Morawska, antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 89 (I) otrzymała 01.09.1926 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Rakowiecka 4.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup polskich: sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA