Monizm [GLEIC]

 

Monizm (gr.), kierunek filozoficzny, głoszący że wszystko zostało stwo­rzone według jednolitego prawa i przez jedną przyczynę.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic