Michałowski Ignacy Paweł [GLEIC]

 

Michałowski Ignacy Paweł, „Fil. i Med. Doktor, Botaniki Prof. J. K. M. Uprzywileiowany Matematyk”, żył w XVIII wieku, wydawał kalen­darze astrologiczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic