Michał z Wrocławia [GLEIC]

 

Michał z Wrocławia, profesor akademji krakowskiej, astrolog i filozof scholastyczny. Wydał dwa kalendarze astrologiczne „Judicium Cracoviense” na r. 1494 i 1495. Umarł 15 II 1533 r.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic