Metagnomja [GLEIC]

 

Metagnomja (gr.), błędna nazwa zjawisk jasnowidzenia, telepatji i t. p.; gdyż ściśle oznaczałaby „późniejsze mniemanie”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 56.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic