Metafora ["Hejnał"]

 

Metafora (gr.), dosłownie znaczy przenośnia; zwrot retoryczny (figura stylistyczna), polegający na zastąpieniu wyrażenia zwyczajnego czyli właściwego, innym wyrazem, bardziej obrazowem np.: duch czasu, zamiast współczesny sposób myślenia, zimny zamiast nieczuły, ma dusza znalazła port, zamiast pojąłem cel życia.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 9, s. 415.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej