Metafizyka [GLEIC]

 

Metafizyka (gr.), nazwa użyta przez Arystotelesa na określenie nauk nadzmysłowych. Obejmuje ona wszystko, co dziś zwiemy medjumizmem fizykalnym, objawy w domach nawiedzanych, zabobony i t. p.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 56.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic