Medjumizm [GLEIC]

 

Medjumizm jest działem parapsychologji (metapsychiki), obejmującym całokształt wiadomości o zjawiskach, zachodzących w obecności me­djum. Medjumizm obserwuje i klasyfikuje takie fakty, nie przesą­dzając zgóry ich charakteru.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic